Müteahhit sorgulama

Müteahhit sorgulama, Müteahhit Yetki Belgesi Sorgulama, Müteahhitlerinin kendilerine ait Bakanlığımızca tanımlanan yetki belgesi numarasının olup olmadığının Bakanlığımız YAMBİS sisteminden sorgulayarak öğrenebileceklerdir.
Müteahhit Yetki Belgesi Sorgulamak için ;
Burda verdiğimiz Sorgulama link adresinden giriş yapıldığında açılan YAMBİS sayfasındaki Vatandaş bölümünden TC. Kimlik numarası veya Vergi numarası kullanılarak sorgulama yapıldığında Müteahhitlik Yetki Belgesi olup olmadığı öğrenilebilecektir.

http://yambis.csb.gov.tr/