Çankırı ilçeleri nerelerdir

Çankırı ilçeleri nereler dir

Çankırı ilçeleri   12   ilçeden oluşur.Bu ilçeleri Aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz....
Atkaracalar
Bayramören
Çerkeş
Eldivan
Ilgaz
Kızılırmak
Korgun
Kurşunlu
Merkez
Orta
Şabanözü
Yapraklı